Verktyg för livet- kurs i psykisk hälsa och välbefinnande

Mindfulness

I kursen ingår en grundutbildning i mindfulness som ger dig verktyg för resten av livet.

I kursavgiften ingår kurslitteratur med tillhörande e-kurs i mindfulnessträning. Vi bjuder även in till att du tränar mindfulness hemma ca 10-20 min per dag mellan träffarna.

I mindfulness tränar vi hjärnan och att delta i en grupp och träna medveten närvaro tillsammans kan leda till;

MINSKAD STRESS

FÖEBÄTTRAD ÅTERHÄMTNING

FÖRBÄTTRAD SÖMN

ÖKAD UPPMÄRKSAMHET OCH FOKUS

ÖKAD LIVSKVALITET

Seriös forskning visar att regelbunden träning i mindfulness ger bestående positiva förändringar i hjärnan med ökad livskvalitet som följd. Stresshormonerna sjunker, arbetsminnet ökar och man får lättare att ta in information, och får lättare att reglera känslor, dessutom stärks kroppens läkeprocess för flertalet stressrelaterade sjukdomar. 

Att träna mindfulness 20 min om dagen i 8 veckor och delta i en kurs med utbildad instruktör har i studier visat vid magnetröntgen av hjärnan före och efter kursen, att vävnadens täthet minskade i amygdala (som är aktiv vid stress, oro, ångest osv) och hippocampus fick tätare vävnad (styr minne, koncentration, inlärning). Man kunde se en ökad aktivitet i hjärnans vänsta halva som är aktiv när vi känner behagliga känslor som glädje, entusiasm, intresse, nyfikenhet och lycka. Och minskad aktivitet i den högra främre delen av pannloben som reglerar känslor som irritaton, ilska, rädsla, att vara ledsen eller deprimerad. Man såg alltså en förskjutning av aktiviteten från den högra till den vänstra sidan. 

Primärvårdsforskning från Malmö visar att gruppbehandling med mindfulness är lika effektivt som individuell KBT (kognitiv beteende terapi) för patienter med depression och ångest.

Teori

Du kommer att få en förenklad förklaring om hur kroppens autonoma nervsystem fungerar för att förstå ”stressystemet” och vårt ”lugn-och-ro system”, detta ger ökad kunskap och förståelse för kroppens signaler. Många får pga stressen vi dagligen utsätts för en obalans i dessa system, ett av kursens syften är att stärka balansen mellan dessa system och att ge dig som deltagare verktyg för att själv kunna påverka detta inom dig.

Du kommer att guidas genom känslospektrat och få ökad förståelse för kroppens alla olika känslor, bättre kunna skilja dem åt samt att förstå hur känslorna är kopplade till dina behov. Detta brukar upplevas mycket hjälpsamt. Och du kommer få förståelse för hur tankar, känslor och kropp påverkar varandra.

Du kommer att få möjligheten att utforska dina värderingar och ditt syfte lite djupare än vi normalt gör till vardags, kanske påverkar detta dig mer än du tänkt på tidigare?

Teorin är förankrad i den senaste forskningen inom ämnet.

Yoga

Yoga kommer ursprunligen från Indien och innehåller delar som tränar både kropp och sinne. Yogan innefattar bl.a. andningsövningar (pranayama), fysiska positioner (asanas), olika meditationstekniker och avslappningsövningar. Det finns en mängd olika typer av yoga varav hathayogan är den mest kända ur vilken de flesta andra yogaformer härstammar. I hathayogan utövar vi mjuka asanas i ett lugnt tempo. Vi utövar övnigarna både i flöden och genom att hålla vissa asanas mer statiskt i några andetag. 

Yogan som ingår i denna kurs kräver inga förkunkaper. Vi kommer att utöva mjuk hathayoga anpassad efter var och ens förutsättningar och vid behov kan du sitta på stol under yogapasset. Vi kommer få känna på olika yogaövningar/tekniker och gå igenom hur de kan hjälpa oss att stärka vårt försvar mot stress. Övningar som du kan ta med ut i vardagen som hjälp att hantera stress och livets upp- och nedgångar. 

Yoga har många vetenskapligt påvisade positiva effekter. Bl.a visar studier att yoga ökar nivåer av signalsubstanser och hormoner som reducerar ångest och depression. Detta kan bidra till ökad livsglädje, samhörighet och inspiration. 

Några av yogans påvisade positiva effekter:

SÄNKTA NIVÅER AV STRESSHORMONER

FÖRBÄTTRAD SYREUPPTAGNINGSFÖRMÅGA

ÖKAD KONCENTRATIONSFÖRMÅGA

FÖRBÄTTRAD SÖMN

FÖBÄTTRAD REAKTIONSFÖRMÅGA

ÖKAD KÄNSLA AV EGENKONTROLL OCH SAMHÖRIGHET MED ANDRA

KAN REDUCERA ÅNGEST

KAN MILDRA DEPRESSION